جلسه دوم

عوامل دفاعی سطح پوست

علاوه بر ساختار پوست که باعث محافظت از بدن می شود و اولین خط دفاعی را به وجود می آورد؛ ترشحات سطح پوست نیز باعث محافظت از بدن می شوند. عواملی که در سطح پوست حضور دارند و مانع از ورود میکروب ها به بدن می شوند شامل این موارد می باشند: سطح چرب پوست، عرق، میکروب های موجود در پوست.

سطح چرب پوست: سطح پوست را ماده ای چرب می پوشاند. مواد چرب دارای اسید چرب می باشد. اسید چرب همان طور که از اسمش پیداست دارای خاصیت اسیدی می باشد و سطح اسیدی برای زندگی میکروب های بیماری زا مناسب نیست.(ph مناطق اسیدی پایین است)

  • چربی ها از زیرمجموعه لیپید ها می باشند که لیپید ها خود نوعی درشت مولکول محسوب می شوند.
  • انواع لیپید ها در بدن شامل: تری گلیسرید یا همان چربی، فسفولیپید، موم، کلسترول و … می باشد.
  • منظور از چربی همان تری گلیسرید است که دارای سه گروه اسید چرب و یک گروه هیدروکسیل می باشد.
  • چربی ها نسبت به دیگر لیپید های نامبرده دارای گروه اسید چرب بیشتری هستند بنابراین خاصیت اسیدی بیشتری نیز خواهند داشت.

نکته: هر قسمت از بدن که چرب باشد دارای خاصیت اسیدی است و باکتری ها نیز در جاهای اسیدی نمی توانند رشد کنند.

دقت کنید متن کتاب گفته محیط اسیدی چربی سطح پوست برای میکروب های بیماری زا مناسب نیست. پس میکروب های سازگار با پوست می توانند در محیط اسیدی زندگی کنند.

عرق: عرق دارای نمک می باشد و خود نمک برای باکتری مناسب نیست. علاوه بر نمک که در عرق مشاهده می شود؛ در عرق نوعی آنزیم تحت عنوان لیزوزیم وجود دارد. آنزیم لیزوزیم دیواره سلولی باکتری ها را تخریب می کند و از این طریق باعث از بین رفتن باکتری ها می گردد.

نکته: لیزوزیم همانند بیشتر آنزیم ها ( نه همه آن ها) دارای ساختار پروتئینی می باشد و از زیر واحد هایی به نام آمینو اسید ساخته شده است.

نکته: دیواره باکتری ها گلیکوپروتئینی می باشد و در بیشتر باکتری ها مشاهده می شود.  (بعضی باکتری ها دیواره ندارند.)

نکته:عرق توسط غدد برون ریز ترشح و وارد مجاری عرق می شود .این غدد برون ریز از نوع بافت پوششی هستند.( به شکل استوانه ای یا مکعبی)

نکته : دقت کنید نمک برای همه میکروب ها مضر نیست و فقط برای باکتری ها اثر می کند همچنین اشاره نشده برای باکتری های بیماری زا یا غیر بیماری زا پس ما هر دو را در نظر می گیریم.

میکروب های موجود در پوست: در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که بیماری زا نیستند و در شرایط موجود در پوست ما می توانند زندگی کنند. یعنی این میکروب ها در شرایط اسیدی و در حضور آنزیم لیزوزیم که در عرق وجود دارد می توانند زندگی کنند. این میکروب ها برای زندگی نیز به غذا دارند بنابراین آن ها غذای میکروب های بیماری زا را می خورند و میکروب های بیماری زا در رقابت با این میکروب ها از بین می روند.

حواستون باشه همه میکروب ها که بیماری زا نیستن میکروب خوب و تر و تمیز هم داریم که خیلی مودبانه دارن تو پوست ما زندگی می کنن و هیچ ضضری هم برای ما نمیرسونن تازه خیر هم دارن میکر.ب های بدجنس رو از بین می برن!

  • به موجود بسیار ریزی که با میکروسکوپ قابل مشاهده باشد را میکروب می گوییم
  • میکروب ها به دو نوع زنده و غیر زنده تقسیم می شوند: میکروب های زنده شامل باکتری ها، آغازیان و قارچ هایی هستند که با میکروسکوپ قابل مشاهده می باشند. ویروس ها نیز جز میکروب های غیر زنده محسوب می شوند.(ویروس جاندار نیست)
  • میکروب ها می توانند مضر و یا مفید باشند. میکروب های بیماری زا جز میکروب های مضر هستند.
  • در روده بزرگ ما انواعی از میکروب ها زندگی می کنند که سلولز را به گلوکز تجزیه می کنند و ویتامین های B و K تولید می کنند.
  • میکروب های مضر باعث ایجاد بیماری عفونی در بدن می شوند.