ماز یا قلمچی؟

گروه آموزشی ماز و قلمچی دو تا از قویترین موسسات کنکوری هستند که دانش اموزا بیشتر در آزمون های این دو موسسه شرکت می کنند. در این پست به مقایسه…

سوالات زیست ماز در چه سطحی هست؟

گروه آموزشی ماز بیش از 10 سال هست که در ارتباط با آزمون های آنلاین کار می کند و به همین خاطر تجربه بالایی در زمینه برگزاری آزمون ها به…

مقایسه تراکئید و عناصر آوندی

تراکئید و عناصر آوندی دو نوع آوند در گیاهان هستند که هر دو تا جز اوند چوبی محسوب می شوند. هر کجا هم آوند چوبی وجود داشته باشه مرده هست…

مقایسه زیستاز و آرمان

در ارتباط با آزمون های زیست شناسی موسسات مختلفی وجود داره اما دو تا از بهترین موسسات در ارتباط با آزمون های انلاین زیستاز و آرمان هستند. تصمیم گیری در…

وظایف اکسین زیست یازدهم

اکسین نوعی تنظیم کننده رشد یا هورمون گیاهی می باشد که باعث تحریک رشد در گیاهان می شود. در این پست در ارتباط با این مطلب و وظایف کامل هورمون…

آبسیزیک اسید زیست یازدهم

متن کتاب زیست یازدهم در مورد هورمون آبسیزیک اسید: فرض کنید محیط رطوبت کافی برای تأمین آب مورد نیاز برای رشد دانه رست را نداشته باشد. اگر دانه در این…

پاسخ فعالیت های زیست دوازدهم PDF

امتحانات نهایی 2 و نیم نمرش به صورت مستقیم از فعالیت ها سوال میاد. به همین خاطر اهمیت زیادی داره و اگه به فعالیت ها و پاسخ های فعالیت توجه…