زیست شناسی یازدهم

بررسی مطالب و نکات مربوط به درس زیست شناسی یازدهم تجربی

تفاوت ریبوز و دئوکسی ریبوز

ریبوز و دئوکسی ریبوز هر دو جز مونوساکارید های 5 کربنه می باشند. این مولکول ها از یک حلقه آلی 5 ضلعی تشکیل شده اند. این حلقه آلی در ساختار…

وظیفه آپاندیس در بدن چیست

آپاندیس یکی از اندام های موجود در بدن می باشد که وظیفه آن برای خیلی از افراد مشخص نیست! در این پست در ارتباط با این اندام که در برخی…

مورولا و بلاستوسیت چیست؟

بعد از لقاح بین اسپرم و تخمک سلول تخم تشکیل می شود. سلول تخم بعد از تشمیل تقسیمات میتوزی انجام می دهد که در نهایت توده سلولی به نام مورولا…

لنفوسیت های عمل کننده

لنفوسیت های عمل کننده اصطلاحی هست که در کتاب درسی زیست یازدهم برای پلاسموسیت ها و سلول های T کشنده به کار برده می شود. به عبارت بهتر در صورتی…

کدام مرحله چرخه سلولی بزرگ تر است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مراحل چرخه سلولی را مرور کنیم. چرخه سلولی از مراحل زیر تشکیل شده است: G1 sS G2 تقسیم هسته تقسیم سیتوپلاسم به مجموع…