بررسی کمک آموزشی های زیست

بررسی و تحلیل کتاب های کمک آموزشی موجود در بازار

بررسی کتاب زیست شناسی نشر الگو

انتشارات نشر الگو از جمله انتشارات قدیمی در بازار هست که طرفدارای مخصوص خودش رو داره. این انتشارات ابتدا بیشتر با کتاب فیزیک خودش، تو بازار بین بچه ها محبوب…

IQ آیکیو جامع زیست بخریم یا نه؟!

یکی از دغدغه های مهم بچه ها استفاده از کتاب های جامع برای دوران جمع بندی یا حتی برای منبع دوم هست. در این پست به بررسی کتاب آیکیو جامع…