آبسیزیک اسید زیست یازدهم

متن کتاب زیست یازدهم در مورد هورمون آبسیزیک اسید:

فرض کنید محیط رطوبت کافی برای تأمین آب مورد نیاز برای رشد دانه رست را نداشته باشد.

اگر دانه در این شرایط رویش یابد، چه بر سر دانه رست می آید؟

اگر گیاه در شرایط خشکی قرار گیرد و روزنه ها همچنان باز بمانند چه چیزی رخ می دهد؟

شرایط نامساعد محیط مانند خشکی تولید آبسیزیک اسید را در گیاهان تحریک می کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود. به طور کلی این تنظیم کننده رشد گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد کاهش می دهد.

جمع بندی از اثرات آبسیزیک اسید

  • بسته شدن روزنه ها: آبسیزیک اسید باعث بسته شدن روزنه ها می شود. این امر به حفظ آب گیاه در شرایط خشکی کمک می کند.
  • کاهش رشد: آبسیزیک اسید رشد گیاهان را کاهش می دهد. این امر به حفظ انرژی گیاه در شرایط نامساعد کمک می کند.
  • ریزش برگ: آبسیزیک اسید باعث ریزش برگ می شود. این امر به کاهش سطح تبخیر و تعرق گیاه در شرایط خشکی کمک می کند.
  • خواب جوانه ها: آبسیزیک اسید باعث خواب جوانه ها می شود. این امر به محافظت از جوانه ها در برابر تنش های محیطی مانند سرما کمک می کند.

در جدول زیر موارد گفته شده خلاصه بیان شده است:

وظایف آبسیزیک اسید

وظایف آبسیزیک اسید

وظیفهشرح
بسته شدن روزنه هاحفظ آب گیاه در شرایط خشکی
کاهش رشدحفظ انرژی گیاه در شرایط نامساعد
ریزش برگکاهش سطح تبخیر و تعرق گیاه در شرایط خشکی
خواب جوانه هامحافظت از جوانه ها در برابر تنش های محیطی مانند سرما
zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *