آیا همه مفصل های متحرک مایع مفصلی و کپسول مفصلی دارند؟

فهرست مطالب

مفصل متحرک چیست

به طور کلی هر بخش از بدن که دو استخوان به هم می رسند مفصل به وجود می آید. 

در محل مفصل دو حالت وجود دارد:

  • استخوان دارای قدرت حرکت هست(یکی از آن ها)
  • استخوان ها فاقد قدرت حرکت هستند(هیچکدام از آن ها)

در صورتی که استخوان دارای قدرت حرکت باشد نوع مفصل متحرک خواهد بود.

 

چه عواملی میزان اصطکاک را کاهش میدهند؟

در مفصل های متحرک باید میزان اصطکاک بین دو استخوان به کمترین میزان ممکن برسد. 

موارد زیر در مفصل های متحرک از میزان اصطکاک می کاهند تا آسیبی به استخوان ها به دلیل لغزیدن کنار هم وارد نشود:

  • غضروف
  • مایع مفصلی 

آیا موارد گفته شده در همه استخوان ها وجود دارد؟

برخی از از مفصل های متحرک فاقد مایع مفصلی هستند اما غضروف در همه مفصل های متحرک دیده می شود. 

به عنوان مثال مفصل بین مهره ها و دنده و جناغ فاقد مایع مفصلی است.

دقت داشته باشید که در مفصل های ثابت نه غضروف دیده می شود و نه مایع مفصلی!

چه عواملی استخوان ها را در مفصل کنار هم نگه می دارد

کنار هم ماندن استخوان ها نیز در محل مفصل به دلیل دو عامل زیر است:

  • کپسول مفصلی 
  • رباط

در برخی از مفصل های متحرک کپسول مفصلی دیده نمی شود و علت کنار هم ماندن استخوان ها فقط رباط می باشد.

پس یادمان باشد...

مفصل های متحرک دارای غضروف هستند اما مایع مفصلی و کپسول مفصلی در همه مفصل های متحرک دیده نمی شود.

شاید در موضوعات زیر هم ابهام داشته باشید؛ کلیک کنید ابهامتان رفع شود!

کشکک جز کدام نوع استخوان است؟

در جمجمه چند استخوان وجود دارد؟

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *