اتیلن زیست یازدهم

در گیاهان برخی تنظیم کننده ها یا هورمون ها وجود دارند که نقش بازدارندگی دارند. اتیلن هم جز بازدارنده های رشد محسوب می شود.

اتیلن کجا تولید می شود:

در سه بخش مهم تولید اتیلن را داریم:

سوخت های فسیلی

میوه های رسیده

بخش های آسیب دیده گیاهان

چه تاثیری بر روی گیاه می گذارد؟

طبق مطالب کتاب زیست یازدهم هورمون اتیلن باعث رسیدن میوه های نارس می شود.

همچنین این هورمون دارای نقش مهم در موارد زیر می باشد:

ریزش برگ

ریزش میوه

>
وظیفهتوضیح
رسیدن میوه – تحریک فرآیندهای مرتبط با رسیدن میوه مانند تغییر رنگ، طعم و نرم شدن بافت
پاسخ به تنش – تحریک پاسخ گیاه به تنش‌های محیطی مانند غرقابی، خشکی، سرما و گرمای زیاد
– افزایش مقاومت گیاه به بیماری‌ها
– القاء ریزش برگ‌ها در شرایط تنش زا
فیزیولوژی گیاه – تنظیم خواب جوانه
– تحریک جوانه زنی بذر در برخی از گیاهان
– افزایش سرعت رسیدن گل
– القاء ریزش گل

وظایف اکسین

وظایف آبسیزیک اسید

وظایف جیبرلین

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *