تفاوت اسپرم تمایز یافته و بالغ

اسپرم در حالت های مختلفی در بدن دیده میشه و در نهایت یک اسپرم کامل از بدن خارج میشه. برای به وجود اومدن این اسپرم کامل ابتدا تمایز و سپس بالغ میشه

مکان تمایز اسپرم

برای تمایز اسپرم زام یاختک یا اسپرماتیدی که در نتیجه تقسیم میوز به وجود امده است دارای سر و تنه و دم می شود.

به عبارت بهتر تمایز یعنی این که سر و تنه و دم به وجود بیاد. تمایز اسپرم در همان لوله اسپرم ساز مشاهده می شود.

مکان بلوغ اسپرم

بلوغ یعنی این که اسپرم قدرت حرکت پیدا کند. برای اینکه این اتفاقم بیوفته اسپرم ها میرن وارد لوله ای به نام برخاگ یا اپیدیدیم میشن. در داخل برخاگ 18 ساعت میمونن و بالغ میشن.

در جدول زیر مقایسه کامل رو میتونین ببینین:

ویژگیاسپرم تمایز یافتهاسپرم بالغ
هستهفشرده و بلندبسیار فشرده و متراکم
آکروزومدر حال تشکیلکاملاً تشکیل شده و مانند کلاه
دمدر حال توسعهکاملاً توسعه یافته با سیلیا
میتوکندریپراکنده در سیتوپلاسممتمرکز در قسمت میانی
توانایی شناقادر به شنا نیستقادر به شنا
محتوای کروموزومیهاپلوئید، اما کاملاً متراکم نشدههاپلوئید و کاملاً متراکم

اسپرم نابالغ در برخاگ

ایا در دیواره لوله اسپرم ساز اسپرم وجود دارد؟

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *