جنس دیواره کپسول بومن

کپسول بومن به ابتدایی ترین قسمت نفرون گفته می شود که از دو دیواره داخلی و خارجی تشکیل شده است.

خروج مواد از شبکه مویرگی گلومرول به کپسول بومن صورت می گیرد که در نهایت این مواد ادرار را به وجود می آورد.

نوع بافت دیواره داخلی کپسول بومن

دیواره داخلی کپسول بومن از یاخته هایی به نام پودوسیت یا پادار تشکیل شده است. این یاخته ها دارای انشعابات سیتوپلاسمی هستند و چون در فضای بین این انشعابات فضای خالی وجود دارد مواد طی تراوش از این دیواره عبور می کنند.

دقت کنید انشعابات پا مانند از سیتوپلاسم به وجود آمده اند و در این انشعابات غشا و ماده زمینه ای سیتوپلاسم وجود دارد.

نوع بافت دیواره خارجی کپسول بومن

دیواره خارجی کپسول بومن از نوع بافت پوششی سنگفرشی تک لایه هست و دارای غشای پایه نیز می باشد.

یاخته های دیواره خارجی کپسول بومن مسطح هستند، هسته وچکی دارند و هسته آن ها بیضوی شکل هست.

داخل کپسول بومن چه چیزی وجود دارد؟

شبکه مویرگی یا همان گلوکرول داخل کپسول بومن هست و جز این بخش محسوب نمی شود.

دقت کنید که جنس مویرگ هم از نوع بافت پوششی سنگفرشی تک لایه هست پس هم در دیواره کپسول بومن غشای پایه داریم و هم داخل کپسول این غشا مشاهده می شود.

قسمت های مختلف نفرون

ترح در کدام قسمت نفرون دیده می شود

گردیزه کجا قرار دارد

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *