غدد بزاقی در دهان

دهان به وسیله غدد بزاقی و بزاق که توسط این غده ها ترشح می شود دارای نقش بسیار مهم در گوارش شیمیایی مواد می باشد. 

در این پست در ارتباط با نکات مهم غدد بزاقی دهان صحبت می کنیم.

فهرست مطالب

انواع غدد بزاقی

6 جفت غده بزرگ به همراه تعدادی غده های کوچک غدد بزاقی موجود در دهان را تشکیل می دهند. 

غده های بزرگ بزاقی دهان شامل:

  • بناگوشی
  • زیرزبانی
  • زیرآرواره ای می باشد

غده بناگوشی بزرگ ترین غده دهان

در بین غدد موجود در دهان بناگوشی بزرگ ترین اندازه را نسبت به سایر غده ها دارد. در راستای فک پایین و زیر گوش قرار گرفته است. زیر غده بناگوشی نیز ماهیچه های صورت دیده می شود.

غده بناگوشی توسط یک مجرای بزرگ ترشحات خود را به سمت جلویی فک بالا تخلیه می کند. 

 

غده زیرزبانی کوچک ترین غده

غده زیرزبانی نسبت به سایر غده های بزرگ دهان اندازه کوچک تری داردو در سطح جلوتری قرار گرفته است 

دقت کنید که به جز غده زیر زبانی غده های کوچک دیگر نیز وجود دارد اما جز غده های بزرگ نیستند.

این غده توسط چدین مجرای منشعب ترشحات خود را به دهان تخلیه می کند. همچنین به هر غده زیرزبانی در کنار مجاری منشعب، تصال یک مجرای بزرگ نیز دیده می شود.

غده زیرآرواره ای

پایینی ترین غده دهان می باشد. از اسم این غده هم مشخص هست که در زیر فک پایین قرار گرفته است.

در ارتباط با غدد بزاقی ویدیو زیر را ببینید...

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *