مسیر سیمپلاستی زیست دهم

برای اینکه مواد بتونن از عرض ریشه خودشون رو برسونن به اوند چوبی تا اوند چوبی هم این مواد رو تو کل گیاه پخش کنه نیاز دارن از مسیر سیمپلاستی هم عبور کنن.

مسیر سیمپلاستی چنتا ویژگی های مهم داره که ابتدا به این ویژگی ها می پیردازیم:

1- بیشترین کنترل در بین مسیر های عرض غشایی مربوط به مسیر سیمپلاستی هست.

2-در مسیر سیمپلاستی مواد فقط از طریق پروتوپلاست و پلاسمودسم جا به جا می شوند.

3- بخش های غیرزنده گیاه در مسیر سیمپلاستی نقشی ندارد.

4- در درون پوست نیز مسیر سیمپلاستی وجود دارد تا کنترل مواد در این مسیر ادامه پیدا کند.

سیمپلاست یعنی چی

سیمپلاست به معنی پروتوپلاست + پلاسمودسم می باشد.

چون مواد در این مسیر فقط از پروتوپلاست و پلاسمودسم عبور میکنن به همین خاطر به این مسیر مسیر سیمپلاستی گفته میشه.کدام مواد در مسیر سیمپلاستی حرکت می کنند.

کدام مواد در مسیر سیمپلاستی حرکت میکنند؟

در مسیر سیمپلاستی چون پلاسمودسم باعث انتقال مواد بین سلول ها می شود و پلاسمودسم ها هم منافذ بزرگی هستند پس همه موادی که قرار هست به آوند چوبی وارد شوند از این مسیر می توانند عبور کنند.

پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها که جز مولکول های بزرگ و درشتی حساب میشن هم می تونن از پلاسمودسم ها عبور کنن.

حتی ویروس ها هم از این مسیر عبور می کنن.

دقت کنین ویروس چون جاندار نیست پس هیچ جانداری نمیتونه از مسیر سیمپلاستی حرکت کنه

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *