مسیر های سیمپلاستی و آپوپلاتسیو عرض غشایی

برای این که مواد بتونن از عرض ریشه عبور کنن یکی از روش های گفته شده رو انتخاب می کنن با استفاده از این روش ها خودشون رو به آوند چوبی میرسونن

پس مقصد نهایی حرکت مواد در عرض ریشه آوند چوبی هست.

حالا چه مسیر هایی داریم:

مسیر سیمپلاستی

مسیر آپولاستی

مسیر عرض غشایی

بریم ویزگی های این مسیر ها رو بررسی کنیم:

انتقال مواد در عرض ریشه

انتقال آب و مواد محلول معدنی به سه روش انجام می‌شود:

 • انتقال از عرض غشا
 • انتقال سیمپلاستی
 • انتقال آپوپلاستی

انتقال عرض غشایی شامل جابه‌جایی مواد از عرض غشای یاخته است.

انتقال سیمپلاستی حرکت مواد محلول در سیتوپلاسم از یک سلول به سلول دیگر از طریق پلاسمودسم‌ها است.

انتقال آپوپلاستی حرکت مواد محلول در فضای بین سلولی (آپوپلاست) است.

مسیرهای انتقال مواد در عرض ریشه

 • مسیر آپوپلاستی:
  • از اپیدرم تا آوند چوبی
  • از طریق دیواره سلولی و فضای بین سلولی
  • بدون نیاز به مصرف انرژی
 • مسیر سیمپلاستی:
  • از اپیدرم تا آوند چوبی
  • از طریق سیتوپلاسم سلول‌ها
  • نیاز به مصرف انرژی
 • مسیر انتقال عرض غشایی:
  • در مراحل مختلف انتقال مواد
  • نیاز به مصرف انرژی

نقش هر مسیر در انتقال مواد

 • مسیر آپوپلاستی:
  • سریع‌ترین مسیر
  • انتقال آب و مواد محلول با مولکول‌های کوچک
 • مسیر سیمپلاستی:
  • انتقال مواد محلول با مولکول‌های بزرگ
  • تنظیم حرکت مواد
 • مسیر انتقال عرض غشایی:
  • انتقال مواد علیه شیب غلظت
  • تنظیم ورود و خروج مواد به سلول

عوامل مؤثر بر انتقال مواد در عرض ریشه

 • فشار اسمزی
 • پتانسیل آب
 • شارژ الکتریکی غشا
 • فعالیت ناقل‌ها
ویژگیمسیر آپوپلاستیمسیر سیمپلاستیمسیر انتقال عرض غشایی
سرعتسریع‌ترینمتوسطکندترین
نیاز به انرژیبدون نیازنیاز داردنیاز دارد
نوع مواد قابل انتقالآب و مواد محلول با مولکول‌های کوچکآب و مواد محلول با مولکول‌های بزرگهمه نوع ماده
محل انتقالفضای بین سلولی (آپوپلاست)سیتوپلاسم سلول‌هاغشای سلولی
نقشانتقال سریع آب و مواد محلول با مولکول‌های کوچکانتقال مواد محلول با مولکول‌های بزرگ، تنظیم حرکت موادانتقال مواد علیه شیب غلظت، تنظیم ورود و خروج مواد به سلول
مثالانتقال آب و مواد محلول از اپیدرم تا آوند چوبیانتقال ساکارز از برگ‌ها به ریشهجذب مواد معدنی از خاک توسط ریشه

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *