مقایسه بافت های پارانشیم، کلانشیم و اسکلرانشیم در گیاهان

همان طور که 4 نوع بافت در جانوران مشاهده می شود؛ در گیاهان نیز 3 نوع بافت داریم که به نام های زیر شناخته می شوند:

پوششی – زمینه ای – آوندی

بافت زمینه ای در گیاهان خود به سه نوع پارانشیمی، کلانشیمی و اسکلرانشیمی تقسیم می شود.

نام دیگر این بافت ها چیست؟

این سه نوع بافت زمینه ای به فارسی با نام های دیگر شناخته می شود:

پارانشیم = نرم آکنه

کلانشیم = چسب آکنه

اسکلرانشیم = سخت آکنه

وظیفه و ویژگی آن ها

در جدول زیر به بررسی ویژگی آن ها پرداخته ایم:

نوع بافتتوضیحات
پارانشیم– پارانشیم به عنوان بافت زمینه‌ای گیاهی شناخته می‌شود.
– سلول‌های پارانشیمی در اندام‌های مختلف گیاهان یافت می‌شوند، از جمله پوست، مغز، اشعه مغزی، لایه ریشه زا، بخش‌های آبدار میوه‌ها، اندوسپرم دانه‌ها و ساقه‌ها.
– نقش‌های پارانشیم شامل ذخیره‌سازی مواد غذایی، فتوسنتز و گاهی ترشح است.
کلانشیم– کلانشیم بافتی است که استحکام و مقاومت اندام‌های گیاهی به ویژه اندام‌های جوان در حال رشد مانند برگ‌ها، دمبرگ‌ها و ساقه‌های در حال رشد را بر عهده دارد.
– سلول‌های بافت کلانشیم مانند سلول‌های بافت پارانشیم زنده هستند و به استحکام بخشیدن به اندام‌ها کمک می‌کنند.
اسکلرانشیم– اسکلرانشیم بافتی است که در تقویت و سفتی‌بخشی به اندام‌های گیاهی نقش دارد.
– سلول‌های اسکلرانشیم دارای دیواره‌های سلولی ضخیم و چوبی هستند.
– نقش اسکلرانشیم در تقویت ساقه‌ها، ریشه‌ها و سایر اندام‌ها است.

مقایسه یاخته های گیاهی و جانوری

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *