مقایسه کامبیوم آوند ساز و چوب پنبه ساز

در گیاهان چوبی یعنی گیاهان دو لپه دو تا کامبیوم یا بن لاد به نام آوند ساز و چوب پنبه ساز وجود داره که وظیفه هر کدوم ساخت یاخته های جدید هست تا بخش های مختلف گیاه رو به وجود بیارن در این پست در ارتباط با این مطلب صحبت می کنیم.

کامبیوم آوند ساز یا چوب آبکش

این کامبیوم همون طور که از اسمش هم پیدا هست آوند های چوبی و آبکشی را تولید می کند.

آوند چوبی به سمت داخل کامبیوم ساخته می شود و آوند آبکشی نیز به سمت خارج تولید خواهد شد.

دقت داشته باشید که کامبیون آوند ساز آوند چوبی را بیشتر تولید می کند به همین خاطر در گیاهان چوبی آوند چئبی ضخامت بیشتری از قطر ساقه را ه خود اختصاص می دهد.

کامبیوم چوب پنبه ساز

این کامبیوم یاخته های پارانشیمی را به سمت داخل ساقه تولید می کند و به سمت خارج نیز سلول هایی با قابلیت چوب پنبه ای شدن تولید خواهد کرد.

بن لاد چیه

بن لاد همون کامبیوک هست که دوستان ما در فرهنگستان به این نتیجه رسیدن که همچین اسمی رو بر روی کامبیوم بذارن!

مقایسه کامبیوم آوندساز و چوب پنبه ساز

مقایسه کامبیوم آوندساز و چوب پنبه ساز

ویژگیکامبیوم آوندسازکامبیوم چوب پنبه ساز
محل قرارگیریبین آوندهای آبکش و چوبیدر داخل بخش پوست
سلول های تولیدیآوندهای چوبی و آبکش ثانویهسلول های چوب پنبه و پارانشیم
وظیفهافزایش ضخامت ساقه و ریشه، استحکام بخشی به گیاهعایق بندی گیاه، محافظت از گیاه در برابر عوامل خارجی
تمایز سلولیسلول های آوندی تمایز یافته به آوندهای چوبی و آبکشسلول های پارانشیم تمایز یافته به سلول های چوب پنبه
جهت تولید سلولبه سمت داخل و خارجبه سمت داخل و خارج
زمان فعالیتفصل رویشتمام سال
نقش در گیاهرشد ثانویهمحافظت از گیاه

مقایسه پارانشیم و کلانشیم و اسکلرانشیم

مقایسه یاخته گیاهی و جانوری

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *