برای مشاهده ویدیو های سه بعدی و انیمیشن های زیست شناسی به پیج  اینستا زیست باما به نشانیzistbamaسر بزنید.
|

نورون و غلاف میلین

یاخته‌های عصبی

یاخته‌های عصبی سه عملکرد دارند:

 • تحریک‌پذیرند و پیام عصبی تولید می‌کنند.
 • این پیام را هدایت و به یاخته‌های دیگر منتقل می‌کنند.
 • پیام‌های عصبی را از یاخته‌های دیگر دریافت می‌کنند.

اجزای یاخته عصبی

 • دارینه: رشته‌ای است که پیام‌ها را دریافت و به جسم یاخته عصبی وارد می‌کند.
 • آسه (آکسون): رشته‌ای است که پیام عصبی را از جسم یاخته عصبی تا انتهای خود که پایانه آسه نام دارد، هدایت می‌کند.
 • پایانه آسه: محل انتقال پیام عصبی از یک یاخته عصبی به یاخته دیگر.
 • جسم یاخته‌ای: محل قرار گرفتن هسته و انجام سوخت و ساز یاخته‌های عصبی است و می‌تواند پیام نیز دریافت کند.

غلاف میلین

یاخته عصبی پوششی به نام غلاف میلین دارد. غلاف میلین رشته‌های آسه و دارینه بسیاری از یاخته‌های عصبی را می‌پوشاند و آنها را عایق‌بندی می‌کند.

غلاف میلین پیوسته نیست و در بخش‌هایی از رشته قطع می‌شود. این بخش‌ها را گره رانویه می‌نامند که با نقش آنها آشنا خواهید شد.

جمع بندی

جدول خلاصه یاخته‌های عصبی

جدول خلاصه یاخته‌های عصبی

بخشعملکردتوضیحات
یاخته عصبیتحریک‌پذیری، هدایت و انتقال پیام عصبیواحد بنیادی سیستم عصبی
اجزا
دارینهدریافت پیام و انتقال به جسم یاختهرشته‌های کوتاه و متعدد
آسه (آکسون)هدایت پیام عصبی از جسم یاخته تا پایانه آسهرشته‌ای بلند که پیام را به سلول‌های دیگر می‌برد
پایانه آسهانتقال پیام عصبی به سلول دیگرمحل اتصال به سلول هدف
جسم یاخته‌ای
هستهکنترل فعالیت‌های یاخته
اندامک‌ها
غلاف میلینعایق‌بندی و سرعت بخشیدن به انتقال پیام عصبیدر برخی یاخته‌ها وجود دارد و از جنس چربی است
وظایف
برقراری ارتباط بین سلول‌های عصبی و سایر سلول‌ها
انتقال اطلاعات حسی به مغز و دستورات حرکتی از مغز به عضلات
کنترل و تنظیم فعالیت‌های بدن

**نکات مهم:**

 • یاخته‌های عصبی با یکدیگر شبکه پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهند.
 • سرعت هدایت پیام عصبی در یاخته‌های عصبی با غلاف میلین بیشتر است.
 • یاخته‌های عصبی می‌توانند با یکدیگر سیناپس تشکیل دهند.
 • سیناپس محل انتقال پیام عصبی از یک یاخته عصبی به یاخته دیگر است.

آیا نورون رابط غلاف میلین دارد؟

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *