وظایف اکسین زیست یازدهم

اکسین نوعی تنظیم کننده رشد یا هورمون گیاهی می باشد که باعث تحریک رشد در گیاهان می شود.

در این پست در ارتباط با این مطلب و وظایف کامل هورمون اکسین می خوانیم.

کاربرد اکسین

اکسین ریشه زایی را تحریک میکند؛ بنابراین برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار میرود.

اکسین ها را برای تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها نیز به کار می برند.

اکسین در جدول

وظایف اکسین

وظایف اکسین

وظیفهشرح
رشد طولی ساقهاکسین با افزایش طویل شدن سلول ها، باعث افزایش طول ساقه می شود.
ریشه زاییاکسین ریشه زایی را تحریک می کند و به همین دلیل برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار می رود.
تشکیل میوهاکسین ها را می توان برای تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار برد.
افتادگی برگاکسین از ریزش برگ جلوگیری می کند.
پاسخ به نور و جاذبهاکسین در خمیدگی ساقه به سمت نور (فتوتروپیسم) و خمیدگی ریشه به سمت پایین (ژئوتروپیسم) نقش دارد.
تشکیل آوندهااکسین تمایز سلول ها به سلول های آوندی (آبکش و چوبی) را تحریک می کند.
فعالیت آنزیم هااکسین فعالیت برخی از آنزیم ها را که برای رشد و نمو گیاه ضروری هستند، افزایش می دهد.

عامل نارنجی

بعد از کشف ساختار شیمیایی اکسین‌ها این ترکیبات به طور مصنوعی ساخته و پژوهش‌هایی برای شناسایی اثر آنها بر گیاهان انجام شدند.

محققان دریافتند که بعضی از این ترکیبات گیاهان دولپه‌ای را از بین می‌برند؛ بنابراین آنها را برای ساختن سموم کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان خودرو در مزارعی مانند مزرعه گندم به کار بردند.

عامل نارنجی که مخلوطی از اکسین‌ها بود چنین اثری داشت. ایالات متحده آمریکا در جنگ با ویتنام به مدت ده سال عامل نارنجی را به کار برد.

در نتیجه بخشی از جنگل‌های ویتنام که مخفیگاه مبارزان بود و نیز زمین‌های کشاورزی آنها از بین رفت. تولید عامل نارنجی با اتمام این جنگ ممنوع شد؛ اما چند دهه طول کشید تا جنگل‌ها احیا شوند.

خلاصه متن
عنوانشرح
اکسین‌هاگروهی از هورمون‌های گیاهی
اثر بر گیاهاننقش مهم در رشد و نمو، از بین بردن گیاهان دولپه‌ای
کاربرد در جنگعامل نارنجی (مخلوطی از اکسین‌ها) در جنگ ویتنام
اثرات عامل نارنجینابودی جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی، مرگ و میر انسان‌ها
پیامدهاممنوعیت تولید عامل نارنجی، احیای جنگل‌ها پس از چند دهه
منابعکتاب علمی
زبانفارسی

وظایف جیبرلین

وظایف آبسیزیک اسید

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *