وظایف هورمون جیبرلین زیست یازدهم

کشف جیبرلین ها حاصل تلاش دانشمندان ژاپنی در بررسی نوعی بیماری قارچی بود که دانه رستهای برنج به آن مبتلا میشدند. آلودگی دانه رستها به قارچ جیبرلا سبب میشد تا به سرعت رشد کنند.

این دانه رستها باریک و دراز بودند و بافت استحکامی کافی نداشتند. در نتیجه خم می شدند و روی زمین می افتادند. مسلّماً چنین بیماری سبب کاهش محصول برنج و در نتیجه زیانهای فراوان بود.

دانشمندان با استخراج و شناسایی ترکیبات به دست آمده از قارچ جیبرلا توانستند جیبرلین ها را شناسایی و معرفی کنند. پس از آن مشخص شد که جیبرلین ها در گیاهان نیز تولید میشوند و رشد و فعالیتهای آنها را کنترل میکنند.

نقش جیبرلین ها در گیاهان

این تنظیم کننده های رشد در افزایش طول ساقه از طریق تحریک رشد طولی یاخته و تقسیم آن، رشد میوه و رویش دانه ها نقش دارند. این هورمون گیاهی را برای تولید میوههای بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار میبرند.

نکات مهم جیبرلین

  • جیبرلین ها هورمون های گیاهی هستند که توسط قارچ جیبرلا تولید می شوند.
  • جیبرلین ها در گیاهان نیز تولید می شوند و رشد و فعالیتهای آنها را کنترل میکنند.
  • جیبرلین ها در افزایش طول ساقه، رشد میوه و رویش دانه ها نقش دارند.
  • از جیبرلین ها برای تولید میوههای بدون دانه و درشت کردن میوه ها استفاده می شود.

در جدول زیر ویژگی های جیبرلین آمده است:

ویژگی های جیبرلین

ویژگی های جیبرلین

ویژگیتوضیحات
کشفتوسط دانشمندان ژاپنی از قارچ جیبرلا
نقشتنظیم کننده رشد گیاه
عملکردافزایش طول ساقه، رشد میوه، رویش دانه
کاربردافزایش محصول، بهبود کیفیت میوه، مقاومت به تنش
نحوه مصرفمحلول پاشی، غوطه وری بذر، خاکی
ملاحظاتاستفاده بیش از حد مضر است
نتیجههورمون مهم برای رشد و نمو گیاه
zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *