چند روز بعد از عادت ماهیانه (پریود شدن) احتمال باداری وجود دارد؟

قاعدگی یا همان خونریزی و عادت ماهیانه با ریزش دیواره رحم شروع می شود و حدودا 14 روز بعد از این اتفاق فرایند تخمک گذاری رخ می دهد.

در صورتی که بعد از تخمک گذاری اسپرم وارد رحم شود در این صورت احتمال باداری وجود دارد.

چند روز بعد از تخمک گذاری احتمال حاملگی وجود دارد؟

به صورت میانگین 3 روز بعد از تخمک گذاری این احتمال بسیار زیاد است. یعنی روز های 14 و 15 و 16 و 17 احتمال لقاح زیاد است.

آیا قبل از این مدت احتمال بارداری وجود دارد؟

در صورتی که چرخه جنسی نا منظم رخ دهد و تخمک گذاری صورت گرفته باشد این احتمال وجود دارد ولی در غیر اینصورت قبل از تخمک گذاری احتمال لقاح وجود ندارد اما یک مسئله مهم:

اسپرم چه مدت درون رحم زنده است؟

اسپرم می توانید 5 روز درون رحم زنده باشد به همین خاطر اگر قبل تخمک گذاری اسپرم وارد رحم زنان شود می تواند بعد از تخمک گذاری لقاح رخ دهد.

به همین خاطر بیشتری احتمال بارداری یک یا دو روز قبل تخمک گذاری یا همان روز تخمک گذاری هست.

چرا متخصصان زنان و زایمان در پیش‌بینی زمان تولد نوزاد 284 روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه می‌کنند؟

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *