چند سرخرگ و سیاهرگ به قلب متصل است؟

قلب انسان وظیفه پمپ کردن خون به قسمت های کختلف بدن را بر عهده دارد و برای انجام این وظیفه باید خون توسط سرخرگ و سیاهرگ به قلب بیاید.

رگی که خون را به قلب میاورد سیاهرگ نامیده می شود.
رگی که خون را از قلب می برد سرخرگ گفته می شود.

سخنی از اساتید زیست باما!

سرخرگ های متصل به قلب

در مجموع دو سرخرگ به قلب متصل است:

سرخرگ ششی

سرخرگ آئورت

یک سرخرگ ششی به قلب متصل است که بعد از خروج از قلب از این سرخرگ دو انشعاب به وجود می آید. یکی از این انشعابات به شش راست و انشعاب دیگری به شش چپ می رود.

سرخرگ ششی که به شش راست می رود اندازه بزرگ تری خواهد داشت.

یک سرخرگ بزرگ از قلب خارج می شود که بزرگ ترین رگ بدن است. به این رگ سرخرگ آئورت گفته می شود.

ابتدای سرخرگ آئورت انشعاب کوچکی از آن سرخرگ کرونری را به وجود می آورد.

در ادامه از سرخرگ آئورت سه انشعاب خارج می شود که وظیفه خون رسانی به اندام های فوقانی بدن را بر عهده دارد.

ادامه سرخرگ آئورت خون را به اندام های تحتانی بدن وارد می کند.

سیاهرگ های متصل به قلب

در مجموع 7 سیاهرگ با قلب اتصال مستقیم دارد:

سیاهرگ هایی ششی=4 عدد

بزرگ سیاهرگ زیرین = 1 عدد

بزرگ سیاهرگ زبرین = 1 عدد

سیاهرگ کرونری= 1 عدد

به هر شش یک سرخرگ می رود در حالی که از هر شش دو سیاهرگ ششی خارج می شود.

سیاهرگ بزرگ زیرین خون اندام های تحتانی را جمع آوری می کند و بزرگ سیاهرگ زبرین خون اندام های فوقانی را جمع آوری می کند.

این سیاهرگ ها نهایتا بعد از جمع آوری خون اندام ها، این خون را به قلب تخلیه می کنند.

سیاهرگ کرونری بر خلاف سرخرگ کرونری ارتباط مستقیم با قلب دارد و خون را مستقیما از طریق یک منفذ کوچک به دهلیز راست وارد می کند.

از طریق لینک زیر هم ویدیو رگ های بدن رو ببین و هم موقعیت دریچه ها رو:

دریچه دولختی و سه لختی قلب کجا قرار دارند؟

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *