برای مشاهده ویدیو های سه بعدی و انیمیشن های زیست شناسی به پیج  اینستا زیست باما به نشانیzistbamaسر بزنید.
|

DNA از چه عناصر، زیرواحد و رشته هایی تشکیل شده است؟

DNA نوعی مولکول زیستی از گروه نوکلئیک اسید ها می باشد.

عناصر DNA

عناصر تشکیل دهنده DNA شامل موارد زیر می باشد:

کربن

اکسیژن

هیدروژن

نیتروژن

فسفر

برای راحتی حفظ کردن این موارد میتوانید از رمز گردانی زیر استفاده کنید:

کاهنف

زیرواحد(مونومر) های DNA

زیرواحد های تسکیل دهنده این مولکول های نوکلئوتید نام دارد. چندین نوکلئوتید در کنار هم پیوند هایی به نام پیوند فسفودی استر را به وجود می آورد و در نهایت رشته های به نام رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل می شود.

اجزای نوکلئوتید

هر نوکلئوتید دنا از سه بخش زیر تشکیل می شود:

قند دئوکسی ریبوز

باز آلی نیتروژن دار

گروه فسفات

رشته های DNA

همه دنا ها از دو رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده اند. این رشته های در هسته یوکاریوت ها خطی هست اما در میتوکندری و کلروپلاست و باکتری ها حلقوی دیده می شود.

در کل دنا یا همان DNA علاوه بر هسته سلول های یوکاریوتی در سیتوپلاسم باکتری ها و داخل میتوکندری و کلروپلاست هم دیده می شود.

اگه بیشتر میخای در مورد کروموزوم بخونی بزن لینک زیر

کروموزوم و کروماتین و کروماتید

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *